Nasza

OFERTA

………………………………………………..

Podstawą naszej działalności jest opracowywanie dokumentacji technicznych branży drogowej obejmujących min. budowę:
Podstawą naszej działalności  jest opracowywanie dokumentacji technicznych branży drogowej obejmujących min. budowę:
× dróg i ulic
× dróg dla rowerów i chodników
× mostów i obiektów inżynierskich
× zjazdów
× parkingów, placów i dróg wewnętrznych
× zagospodarowanie terenu przy inwestycjach kubaturowych
× sygnalizacji świetlnych
Opracowujemy również projekty budowy i przebudowy infrastruktury towarzyszącej inwestycjom drogowym tj:
× oświetlenie drogowe
× kanalizacja deszczowa i sanitarna
× sieć wodociągowa
× sieć ciepłownicza
× sieć gazowa
× sieci teletechniczne
Wykonujemy kompletne projekty obejmujące wszystkie etapy i elementy dokumentacji:
× koncepcja
× przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z raportem
× mapa do celów projektowych
× uzyskanie warunków technicznych na budowę i przebudowę infrastruktury
× uzgodnienia
× projekt budowlany
× projekty wykonawcze
× przedmiary robót
× kosztorysy inwestorskie
× szczegółowe specyfikacje techniczne
× projekty stałej i czasowej organizacji ruchu