OGŁOSZENIE

 

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. opracowująca dokumentację projektową i działając z upoważnienia: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok zaprasza na konsultacje społecznie dotyczące przedsięwzięcia pt.

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Supraśl – Krynki

 

W ramach przygotowania inwestycji, w dniu 27 września 2023 r., odbędzie się spotkanie
z przedstawicielami Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Projektanta inwestycji:

– o godz. 12:00  w Urzędzie Gminy Szudziałowo

– o godz. 15:00  w Urzędzie Miejskim w Krynkach

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz o zakresie planowanej inwestycji została zamieszczona na stronach internetowych: www.pzdw.bialystok.pl,  www.komi.net.pl/konsultacje/ i tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Szudziałowo, Urzędu Miasta w Supraślu oraz Urzędu Miasta w Krynkach.

 

Uwagi i wnioski pisemne prosimy przekazywać w terminie do dnia: 11.10.2023r. na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok, fax: 85 67 67 153,
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

lub

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 24 lok. 197
15-274 Białystok
email: biurokomi@gmail.com
tel.: 85 74 20 117

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione w dokumentacji.

Do pobrania: