Telefon
e-mail
Adres
KOMI - Zdzisław Kozikowski
ul. Waszyngtona 24 lok. 415
15-274 Białystok
phukomi@op.pl
biurokomi@gmail.com
tel. / fax: 85 74 - 20 - 117
tel. 85 811 - 09 - 09
REALIZACJE
Od początku działalności sporządziliśmy ok. 200 dokumentacji
budowy i przebudowy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i
gminnych wraz z obiektami inżynierskimi i pełną infrastrukturą techniczną
oraz dróg leśnych, placów, parkingów, dróg rowerowych i sygnalizacji
świetlnych.
Opracowaliśmy min. projekty:
× budowy ulic: Mickiewicza, Konopnickiej, Sienkiewicza,
Słowackiego, Kochanowskiego w Kleosinie
× budowy ulic: P. Łodzińskiego, Cementowej I Św. Kingi w
Białymstoku
× utwardzenia placów  manewrowo-składowych przy hali spawalni
firmy CYNKOMET w Czarnej Białostockiej.
× budowy przedłużenia ulicy Jutrzenki  Odrzańskiej w Białymstoku
× budowy ulicy Częstochowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul.
Poleską i przejazdem kolejowym przez ul. Sitarską w Białymstoku
× przebudowy ulicy Wysockiego w Białymstoku
× budowy ciągu pieszo-rowerowego nad jez. Rajgrodzkim w
Rajgrodzie
× budowy i przebudowy ul. Berlinga i Świętokrzyskiej w Białymstoku
× remontu nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi krajowej Nr
65, ul. Wojska Polskiego w Grajewie od km 92+227,00 do km 93+
608,00
× przebudowy ul. Plażowej w Białymstoku
× Przebudowy i rozbudowy ciągu ulic: J.H. Dąbrowskiego, Al. J.
Piłsudskiego, H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.
Białówny oraz budowę centrum przesiadkowego przy ul. H.
Sienkiewicza w rejonie rzeki Białej w Białymstoku
× projekt stałej organizacji ruchu strefy płatnego parkowania z
podziałem na podstrefę A i podstrefę B w Białymstoku
× Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic:
Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie
× budowy kilkunastu odcinków dróg rowerowych na terenie miasta
Białegostoku
× kilkudziesięciu zjazdów indywidualnych i publicznych
× budowy kilkunastu parkingów w Białymstoku
× budowy kilkunastu sygnalizacji świetlnych w Białymstoku
i wiele innych.