Telefon
e-mail
Adres
KOMI - Zdzisław Kozikowski
ul. Waszyngtona 24 lok. 415
15-274 Białystok
phukomi@op.pl
biurokomi@gmail.com
tel. / fax: 85 74 - 20 - 117
tel. 85 811 - 09 - 09

OFERTA
Podstawą naszej działalności  jest opracowywanie dokumentacji technicznych branży
drogowej obejmujących min. budowę:
× dróg i ulic
× dróg dla rowerów i chodników
× mostów i obiektów inżynierskich
× zjazdów
× parkingów, placów i dróg wewnętrznych
× zagospodarowanie terenu przy inwestycjach kubaturowych
× sygnalizacji świetlnych

Opracowujemy również projekty budowy i przebudowy infrastruktury towarzyszącej
inwestycjom drogowym tj:
× oświetlenie drogowe
× kanalizacja deszczowa i sanitarna
× sieć wodociągowa
× sieć ciepłownicza
× sieć gazowa
× sieci teletechniczne

Wykonujemy kompletne projekty obejmujące wszystkie etapy i elementy dokumentacji:
× koncepcja
× przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z raportem
× mapa do celów projektowych
× uzyskanie warunków technicznych na budowę i przebudowę infrastruktury
× uzgodnienia
× projekt budowlany
× projekty wykonawcze
× przedmiary robót
× kosztorysy inwestorskie
× szczegółowe specyfikacje techniczne
× projekty stałej i czasowej organizacji ruchu