Telefon
e-mail
Adres
KOMI - Zdzisław Kozikowski
ul. Waszyngtona 24 lok. 415
15-274 Białystok
phukomi@op.pl
biurokomi@gmail.com
tel. / fax: 85 74 - 20 - 117
tel. 85 811 - 09 - 09
O FIRMIE

      Firma KOMI - Zdzisław Kozikowski istnieje na rynku od 1997 roku. Podstawową działalnością naszego biura
jest projektowanie dróg, ulic, mostów i przepustów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także sprawowanie
nadzorów inwestorskich i autorskich nad realizowanymi inwestycjami.
      Zatrudniamy doświadczonych projektantów wszystkich branż oraz współpracujemy z geodetami, geologami,
architektami i specjalistami z zakresu ochrony środowiska, co zapewnia realizację kompleksowych opracowań w
zakresie drogownictwa i uzbrojenia terenu.
Biuro posiada również uprawnienia do projektowania na terenach zamkniętych z dostępem do informacji
niejawnych z klauzulą POUFNE i ZASTRZEŻONE.

      W toku projektowania łączymy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników ze znajomością najnowszego
oprogramowania, gwarantując tym samym najwyższą jakość usług potwierdzonych przez Zamawiających
referencjami.
Współpracujemy z samorządami, instytucjami i osobami prywatnymi na terenie całego kraju.