KONSULTACJE SPOŁECZNE

Obwodnica m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678

Z uwagi na obowiązujące obecnie ograniczenia, związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z zakazem organizowania zgromadzeń, zebrań, spotkań oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w zastępstwie bezpośrednich konsultacji społecznych,  Wykonawca dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., działając z upoważnienia Inwestora: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaprasza Państwa na elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678”.

 

 

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 03.06.2020 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub faksem na jeden z adresów:


Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 24 lok. 197
15-274 Białystok
email: biurokomi@gmail.com
tel./fax: 85 74 20 117


lub


Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok,
fax: 085 67 67 153,
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

 

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.

gallery/rys.-1.-orientacja-1 - obwodnica

Pliki do pobrania:

www.000webhost.com