OFERTA

Podstawą naszej działalności  jest opracowywanie dokumentacji technicznych branży

drogowej obejmujących min. budowę:

 • dróg i ulic
 • dróg dla rowerów i chodników
 • mostów i obiektów inżynierskich
 • zjazdów
 • parkingów, placów i dróg wewnętrznych
 • zagospodarowanie terenu przy inwestycjach kubaturowych
 • sygnalizacji świetlnych

Opracowujemy również projekty budowy i przebudowy infrastruktury towarzyszącej

inwestycjom drogowym tj:

 • oświetlenie drogowe
 • kanalizacja deszczowa i sanitarna
 • sieć wodociągowa
 • sieć ciepłownicza
 • sieć gazowa
 • sieci teletechniczne
 • koncepcja
 • przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z raportem
 • mapa do celów projektowych
 • uzyskanie warunków technicznych na budowę i przebudowę infrastruktury
 • uzgodnienia
 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • przedmiary robót
 • kosztorysy inwestorskie
 • szczegółowe specyfikacje techniczne
 • projekty stałej i czasowej organizacji ruchu

Wykonujemy kompletne projekty obejmujące wszystkie etapy i elementy dokumentacji:

www.000webhost.com