ZARZĄD

DROGOWEJ

gallery/logo

O nas

    Podstawową działalnością naszego biura jest projektowanie dróg, ulic, mostów i przepustów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także sprawowanie nadzorów inwestorskich i autorskich nad realizowanymi inwestycjami. Zatrudniamy doświadczonych projektantów wszystkich branż oraz współpracujemy z geodetami, geologami, architektami i specjalistami z zakresu ochrony środowiska, co zapewnia realizację kompleksowych opracowań w zakresie drogownictwa i uzbrojenia terenu. W toku projektowania łączymy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników ze znajomością najnowszego oprogramowania, gwarantując tym samym najwyższą jakość usług potwierdzonych przez Zamawiających referencjami.

Współpracujemy z samorządami, instytucjami i osobami prywatnymi na terenie całego kraju.

MOSTOWEJ

ELEKTRYCZNEJ

SANITARNEJ

TELETECHNICZNEJ

ORGANIZACJI RUCHU

gallery/mosty
gallery/sanitarka
gallery/elektryka
gallery/telefon
gallery/organizacja ruchu
gallery/droga

PROJEKTY BRANŻY:

gallery/bez tytułu

mgr inż. Adam Kalinowski

mgr inż. Robert Chocian

Michał Kozikowski

mgr inż. Zdzisław Kozikowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Prokurent

www.000webhost.com